• treča slika
 • četvrti slider
 • peti slider
 • šesti slider
 • deveti slider
 • matea
 • dvanaest civava
 • trinaest civava
 • Tina
 • tina i cupi
 • cupko
 • Slika slidera
 • Druga slidera
 • sedmi slider
 • osmi slider
 • deseti
Zentonil Plus i Advance

Zentonil Plus i Advance

Pomoć jetri

Zentonil® tablete

KADA JE JETRA OŠTEĆENA?

- UPOTREBA LIJEKOVA

NSAID
ACETAMINOFENI
ANTIMIKROBNI

- SINDROM MASNE JETRE (Hepatička lipidoza)

- HOLANGIOHEPATITIS I PANKREATITIS
- LEPTOSPIROZA
- LIŠMANIOZA
- HEPATOBILIJARNA NEOPLAZMA

Što je oksidativni stres?

Bilo što da uzrokuje problem jetre u njoj se odvija oksidativni stres zbog stvaranja slobodnih radikala kisika.

Oksidativni stres je pomak ravnoteže u staničnim oksidativno-redukcijskim reakcijama u smjeru oksidacije.

Oksidacijsko oštećenje može utjecati na strukturu i funkciju brojnih biomolekula što rezultira promjenama u strukturi i funkciji stanica, tkiva i organa. Nastala oštećenja mogu narušiti homeostazu iona, prijenos signala u stanici i dovesti do drugih poremećaja.

Što je slobodni radikal?

Slobodni radikal je svaka molekula koja u vanjskoj ljusci ima jedan ili više nesparenih elektrona. Slobodni radikali su visoko reaktivni, zbog nastojanja da spare nespareni elektron i postignu stabilnu elektronsku konfiguraciju.

Biokemijski su najvažniji reaktivni oblici kisika (engl. reactive oxygen species - ROS), što je zajednički naziv za radikale kisika. Uloga antioxidanta je da donira elektron reaktivnom obliku kisika i stabilizira ga.

Glutation

Zdrava jetra proizvodi mnogo antioxidanta za očuvanje normalne funkcije. Glavni antioxidant je GLUTATION. Na žalost njegova produkcija se smanjuje u slučajevima jetrenih problema kada je potreba za njim još i veća.

S-adenozilmetionin (SAMe)

SAMe je molekula slična nukleotidu (nukleotidi su organski spojevi koji se sastoje od šećera povezanog s fosfatnom grupom i dušičnom bazom) koju sintetiziraju sve žive stanice. Nastaje iz Metionina i ATP, a pokreće 3 metabolička puta (transmetilacija, transulfuracija i aminopropilacija) od kojih je jedan esencijalan za proizvodnju Glutationa.

- Povećava koncentraciju jetrenog Glutationa

- Pomaže održavanju membrane plazme

- Uključen je u biokemijskim putevima koji pomažu održavanju normalne funkcije hepatocita

Silibin

Je najaktivnija komponenta Silimarina

- Sudjeluje u sintezi Glutationa
- Ima direktnu antioksidativnu aktivnost
- Pomaže održanju strukture stanične membrane
- Pomaže održanju jetrene regeneracije

Zentonil®tablete

- Dobra palatabilnost – može se davati bez hrane

- Patentirana tehnika mikrokapsulacije znači da je svaka sićušna molekula SAMe-a u svojoj kapsuli i štiti je od štetnog učinka želučane kiseline. Ujedno takva se tableta može pretrgnuti na pola.

- Bioraspoloživost – nakon peroralnog davanja Zentonil tableta, SAMe je organizmu raspoloživ već nakon 10 minuta dok se pik raspoloživost dostiže između 1 do 4 sata

Zentonil® Plus

Sadrži samo jednu komponentu - čisti SAMe

Zentonil® Advanced

Sadrži SAMe i Silibin